Başa
CİHAZLAR » OTICON İşitme Cihazları »Oticon OPN 3

Oticon OPN 3

MiniRITE

MiniRITE 100

Frekans aralığı 100-8500 Hz 100-8000 Hz
Tepe 132 dB SPL 122 dB SPL
MPO - OSPL90 1600 Hz 130 dB SPL 121 dB SPL
HFA-OSPL90 127 dB SPL 118 dB SPL
Tepe 66 dB 57 dB
Tam kazanç* 1600 Hz 56 dB 48 dB
HFA-FOG 59 dB 51 dB
Referans test kazancı 49 dB 42 dB
1 mA/m alanı - -
Telecoil çıkışı (1600 Hz) 10 mA/m alanı - -
SOL/SAĞ ORANI - -
Toplam harmonik bozulma 500 Hz <7 % <2 %
(Giriş 70 dB SPL) 800 Hz <4 % <2 %
1600 Hz <2 % <2 %
Eşdeğer gürültü giriş seviyesi Omni (dB SPL) 23 dB SPL 19 dB SPL
Dir (dB SPL) 32 dB SPL 30 dB SPL
Pil tüketimi** Tipik 1.5 mA 1.7 mA
Sessiz 1.5 mA 1.5 mA


MiniRITE 105

Frekans aralığı 100-8200 Hz 100-7800 Hz
Tepe 135 dB SPL 127 dB SPL
MPO - OSPL90 1600 Hz 132 dB SPL 125 dB SPL
HFA-OSPL90 130 dB SPL 122 dB SPL
Tepe 72 dB 64 dB
Tam kazanç* 1600 Hz 65 dB 57 dB
HFA-FOG 65 dB 57 dB
Referans test kazancı 58 dB 46 dB
1 mA/m alanı - -
Telecoil çıkışı (1600 Hz) 10 mA/m alanı - -
SOL/SAĞ ORANI - -
Toplam harmonik bozulma 500 Hz <2 % <2 %
(Giriş 70 dB SPL) 800 Hz <2 % <2 %
1600 Hz <3 % <2 %
Eşdeğer gürültü giriş seviyesi Omni (dB SPL) 18 dB SPL 18 dB SPL
Dir (dB SPL) 28 dB SPL 29 dB SPL
Pil tüketimi** Tipik 1.6 mA 1.7 mA
Sessiz 1.5 mA 1.5 mA


MiniRITE 60

Frekans aralığı 110-9700 Hz 100-9200 Hz
Tepe 116 dB SPL 105 dB SPL
MPO - OSPL90 1600 Hz 109 dB SPL 100 dB SPL
HFA-OSPL90 110 dB SPL 102 dB SPL
Tepe 46 dB 35 dB
Tam kazanç* 1600 Hz 37 dB 29 dB
HFA-FOG 38 dB 30 dB
Referans test kazancı 30 dB 26 dB
1 mA/m alanı - -
Telecoil çıkışı (1600 Hz) 10 mA/m alanı - -
SOL/SAĞ ORANI - -
Toplam harmonik bozulma 500 Hz <2 % <2 %
(Giriş 70 dB SPL) 800 Hz <3 % <2 %
1600 Hz <2 % <2 %
Eşdeğer gürültü giriş seviyesi Omni (dB SPL) 21 dB SPL 18 dB SPL
Dir (dB SPL) 28 dB SPL 27 dB SPL
Pil tüketimi** Tipik 1.5 mA 1.6 mA
Sessiz 1.5 mA 1.5 mA


MiniRITE 85

Frekans aralığı 120-9500 Hz 100-8500 Hz
Tepe 127 dB SPL 116 dB SPL
MPO - OSPL90 1600 Hz 120 dB SPL 111 dB SPL
HFA-OSPL90 121 dB SPL 112 dB SPL
Tepe 66 dB 54 dB
Tam kazanç* 1600 Hz 52 dB 43 dB
HFA-FOG 55 dB 47 dB
Referans test kazancı 45 dB 34 dB
1 mA/m alanı - -
Telecoil çıkışı (1600 Hz) 10 mA/m alanı - -
SOL/SAĞ ORANI - -
Toplam harmonik bozulma 500 Hz <2 % <2 %
(Giriş 70 dB SPL) 800 Hz <3 % <2 %
1600 Hz <2 % <2 %
Eşdeğer gürültü giriş seviyesi Omni (dB SPL) 25 dB SPL 20 dB SPL
Dir (dB SPL) 32 dB SPL 29 dB SPL
Pil tüketimi** Tipik 1.6 mA 1.7 mA
Sessiz 1.5 mA 1.5 mA


Opn BTE13 PP (105)

Frekans aralığı 150-7300 Hz 120-7000 Hz
Tepe 138 (132*) dB SPL 131 (129*) dB SPL
MPO - OSPL90 1600 Hz 130 (121*) dB SPL 123 (113*) dB SPL
HFA-OSPL90 133 (126*) dB SPL 126 (118*) dB SPL
Tepe 73 (69*) dB 66 (66*) dB
Tam kazanç* 1600 Hz 65 (56*) dB 57 (47*) dB
HFA-FOG 68 (62*) dB 61 (54*) dB
Referans test kazancı 57 dB 50 dB
1 mA/m alanı 97 dB SPL -
Telecoil çıkışı (1600 Hz) 10 mA/m alanı 117 dB SPL -
SOL/SAĞ ORANI - 109/109 dB SPL
Toplam harmonik bozulma 500 Hz 7 % 3 %
(Giriş 70 dB SPL) 800 Hz 5 % <2 %
1600 Hz <2 % <2 %
Eşdeğer gürültü giriş seviyesi Omni 17 dB SPL 14 dB SPL
Dir 29 dB SPL 27 dB SPL
Pil tüketimi** Tipik 1.8 mA 1.9 mA
Sessiz 1.6 mA 1.6 mA