Başa
İŞİTME VE İŞİTME KAYBI »Çocuklarda İşitme Kaybı

Öğrenme

FM – çünkü öğrenme doğru dalga boyunda olma meselesidir

Daha iyi işitmeye giden yol doğru işitme cihazının seçimi ile başlar. Ancak çocuğun kişisel ihtiyaçlarına düzgün şekilde ayarlanan işitme cihazları bile bütün durumlarda yeterli bir sinyal-gürültü oranı sağlayamayabilirler. Konuşma sinyallerinin alımı ortamdaki gürültü tarafından ciddi oranlarda engellenebilir. Çok sayıda çocuğun aynı anda konuştuğu sınıflarda işitme engelli dinleyici için arka plandaki gürültüyü filtrelemek neredeyse imkânsız hale gelir. Aynı şekilde mesafe ve yankı da anlaşılabilirliği büyük oranda düşürmektedir.

Gürültü, mesafe ya da yankının neden olduğu problemlerle başa çıkmanın en iyi yolu kablosuz bir iletişim sistemi kullanmaktır. FM sistemleri konuşma sinyallerini doğrudan kaynaktan almak ve bunları net ve bozulma olmaksızın kullanıcının kulağına aktarmak üzere tasarlanmıştır. Şu ana kadar öğretmenler, odyologlar, ebeveynler ve konuşma terapistleri her türlü öğrenme koşulunda ve okul dışında da işitme zorluğuna yardımcı olmak için FM sistemlerini kullanmaktadırlar. Çok küçük çocuklardan yetişkinlere kadar işitme engelli bireyler için FM teknolojisinin avantajları çok açıktır: FM sistemleri, akustik ortamdan bağımsız olarak optimum konuşma anlaşılabilirliği sağlamaktadır.

Yüksek-edinimli işitme cihazlarının dünyadaki lider tedarikçilerinden biri bütün BTE cihazlarında standart bir özellik olarak çeşitli yardımcı dinleme cihazlarının bağlantısı için giriş yuvaları sağlayan ilk şirket olmuştur.