Başa
İŞİTME VE İŞİTME KAYBI »İşitme Kaybını Anlamak

İşitme Kaybını Nasıl Anlarsınız

İşitme Kaybı Nasıl Tanınır

Duyma Kaybını nasıl tanırım?

Duyma Kaybının başlaması genellikle fark edilmez. Temelde ne işitiyorsan onu duyarsın. Bu nedenledir ki, hafif bir duyma kaybın olmasına rağmen duyduğun şeyler sana doğru gibi gelir. Bunun asil nedeni, beyinin yeni duruma göre kendini ayarlanması ve kulaktan zayıf gelen sinyalleri kompanze edememesidir. Belli bir zamandan sonra da beyin gerçekten nasıl duyulduğunu unutur çünkü kelimelerin seslerini hatırlayamaz.

Çok fazla beklemeyin

Duyma kaybı olan birçok insan, bu konuyla ilgili herhangi birşey yapmadan önce ortalama 10 yıl bekler. Duyma kaybı olan çok az insan zamanında duyma problemini tedavi etmek ve hayat kalitesini yükseltmek için karar verir ve önemli adımlar atarlar.

Çoğu işitme kaybı zaman içerisinde yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır ve bizler kendimizi bu duruma alıştırıp adapte oldukça semptomların tanınması daha zor hale gelmektedir. TV’nin sesini açmaya ya da karşınızdaki insanların sözlerini tekrar etmelerini isteyebilirsiniz.

İşitme yetimiz kaybolmaya başlayınca çevremizdeki seslerin neye benzediklerini unuturuz. Yağmurun cama vuran sesi ya da kuşların cıvıltısı gibi günlük hayatın birçok sesini kaçırdığımızın farkında bile olmadan daha sessiz bir dünyada yaşarız.

Aşağıdaki sorunlardan/semptomlardan herhangi birinin sizde de olduğunu düşünüyorsanız bir İşitme Uzmanına danışmanın zamanı gelmiş demektir:

» İnsanlar mırıldanır gibi konuşuyorlar
» Birisi konuşurken ya da fısıltıyla konuşurken duymak için büyük çaba sarf ediyorsunuz
» Size arkanızdan ya da başka bir odadan seslenen birisini duymakta güçlük çekiyorsunuz
» Konuşmayı takip edebilmek için konuşmacının dudaklarını okumak zorundasınız
» Örneğin bir toplantı, aile toplantısı, cami ya da sınıf gibi birçok insanın toplandığı yerlerdeyken konuşmayı duymakta güçlük çekiyorsunuz
» TV ya da radyonun sesini açmak zorundasınız
» Telefonda sesleri net bir şekilde duyamıyorsunuz
» Tiyatro, sinema ya da diğer eğlence mekanlarında işitmede güçlük çekiyorsunuz
» Örneğin bir restoran ya da araba gibi gürültülü ortamlarda işitmek çok zor
» Zayıf işitme ve iletişimden dolayı sosyal faaliyetlerini sınırlamak zorundasınız
» Aileniz, arkadaşlarınız ya da meslektaşlarınız genellikle konuşmalarını tekrar etmek zorunda kaldıklarından bahsediyorlar