Başa
İŞİTME VE İŞİTME KAYBI »İşitme Kaybını Anlamak

İşitme Kaybı Etkileri

Sonuçlar

Amerika’da 1999 yılında Ulusal Yaşlanma Konseyi (NCOA) işitme kaybı olan 50 yaşın üzerindeki bireyler arasında bir araştırma yapmıştır: NCOA’nun araştırması çoğu işitme cihazı kullanıcılarının işitme cihazını kullanmaya başladıktan beri yaşam kalitelerinde önemli bir iyileşme gördüklerini bildirdiklerini göstermiştir.

Araştırma ayrıca işitme cihazı kullanan kişilere kıyasla kullanmayan kişilerin aşağıdaki durumları bildirdiğini göstermiştir:

» Üzüntü ve depresyon
» Kaygı ve endişe
» Paranoya
» Daha az sosyal aktivite
» Duygusal kargaşa ve güvensizlik

İşitme kaybı tedavi edilen kişiler için bildirilen Özellikler ve Faydaları arasında şunlar bulunmaktadır:

» Aileleri ile daha iyi ilişkiler
» Kendiler hakkında daha iyi duygular / daha fazla kendine saygı
» Akıl sağlığı gelişimi
» Daha fazla bağımsızlık ve güven

Kullanıcıların yarısından fazlası iç ilişkilerinde ve kendine saygı seviyelerinde gelişme olduğunu kaydetmiştir. Yaklaşık %40’ı hayatlarının genel anlamda iyileştiğini ve zihinsel olarak daha iyi hissettiklerini ve kendilerine daha fazla güvendiklerini belirtmiştir.