Başa
İŞİTME VE İŞİTME KAYBI »Çocuklarda İşitme Kaybı

İşitme Kaybı Belirtileri

Çocuklarda İşitme Kaybı Belirtileri

Doğumdan önce, bebeklik dönemi süresince ya da çocukluk döneminde meydana gelebilecek ve bir çocuğun normal şekilde işitme kabiliyetini etkileyebilecek koşullar bulunmaktadır. Aşağıda ana hatları verilen koşullardan herhangi birinin mevcut olması durumunda çocuğun işitme kaybına sahip olması olasıdır. Bu koşullar hakkında emin değilseniz ya da çocuğunuzun işitmesi konusunda endişeleniyorsanız, bir doktora başvurunuz.

Yeni Doğanlar – Doğumdan 28 Günlük Olana kadar

» Aileden gelen kalıtsal çocukluk sensorinöral işitme kaybı
» Sitomegalovirüs, rubella, frengi, herpes ve toksoplazmoz gibi rahim içi enfeksiyonu
» Kulak kepçesi ve kulak kanalını etkileyenler dahil olmak üzere kranyofasiyel bozukluklar
» 1500 gramdan daha az doğum ağırlığı
» Nakil gerektiren serum seviyesinde hiperbilirübinemi (sarılık)
» Çoklu yöntemlerde ya da loop sidik söktürücülerle birlikte kullanılan aminoglikozitler (bazı antibiyotikler, örneğin Gentamicin) dahil olmak üzere ototoksik ilaçlar (işitmeye zarar verebilecek ilaçlar)
» Bakteriyel menenjit
» 1 dakikada 0-4 ya da doğumdan sonra 5 dakikada 0-6 Apgar (genel sağlık) skorları
» 5 gün ya da daha fazla süren mekanik ventilasyon
» Sensorinöral işitme kaybını içerdiği bilinen sendromlarla bağlantılı bulgular

Bebekler - 29 Günlükten 2 Yıla Kadar

» İletişimle ilgili kaygılar ya da gelişim gecikmesi
» Sensorinöral işletme kaybına neden olduğu bilinen bakteriyel menenjit ya da diğer enfeksiyonlar
» Bilinç kaybı ya da kafatası çatlağı ile bağlantılı kafa travması
» Loop idrar sökücüler ile birlikte kullanılan kemoterapik maddeler ya da aminoglikozitler dahil olmak üzere ototoksik ilaçlar
» Sensorinöral işitme kaybını içerdiği bilinen bir sendromla bağlantılı bulgular
» Üç ay ya da daha fazla bir süre boyunca effüzyonlu ortakulak iltihabı

Gürültüye Maruz Kalma

» En yaygın ancak hala tamamen engellenemeyen kalıcı sensorinöral işitme kaybı nedenlerinden biri de gürültüye maruz kalmadır. Yüksek gürültü seviyeleri koklea içindeki duyu kılı hücrelerine geçici ya da kalıcı zararlar verebilmektedir. Araçlar, aletler ve stereo sistemler, gürültü kaynağının ne kadar yakın olduğuna ve maruz kalma süresinin uzunluğun bağlı olarak işitmeye zarar verici gürültüler üretmektedir. Buna ek olarak bazı oyuncaklar ya da bilgisayar oyunları ve elbette ki rock müzik konserleri işitmeye zarar verebilmektedir.

Çocuklar gürültüye maruz kalmanın tehlikeleri konusunda eğitilmeli ve gerektiğinde kulak koruması kullanma konusunda bilgilendirilmelidir.