Başa
İŞİTME VE İŞİTME KAYBI »İşitme Kaybını Anlamak

Kulağın İşlevi

Kulak üç kısımdan oluşan – dış kulak, orta kulak ve iç kulak - oldukça kompleks bir organdır. İşitme siniri iç kulak aracılığıyla bilgileri işlenmeleri için beyine gönderir.

a) Dış Kulak

Orta kulak, kulakçığı, işitme kanalını ve kulak zarını barındırmaktadır. Çevreden gelen sesleri işitme sistemine iletmektedir. Kulakçık, ses dalgalarının toplanmasına yardımcı olmakta ve işitme kanalı da bu sesleri kulak zarına yönlendirmektedir.

b) Orta Kulak

Orta Kulak insan vücudundaki en küçük kemikler olan çekiç, örs ve üzengi kemiklerini içeren içi hava dolu bir boşluktur. Bunlar bir taraftan kulak zarına diğer taraftan ise iç kulağın duvarındaki ince bir zarla kaplı ağza bağlıdır. Orta kulak ayrıca, içindeki hava basıncını çevredeki ortamınkine eşit tutan Östaki tüpü aracılığıyla boğaza bağlanmaktadır.

c) İç Kulak

İç kulakta işitme girişi koklea tarafından işlenirken dengeyi etkileyen bilgiler ise yarı dairesel kanalları tarafından işlenmektedir. Sıvıyla dolu koklea boyunca ince kıl hücreleri bulunmaktadır. Bu kıl hücreleri, içerideki sıvı orta kulak kemikleri tarafından paslanan ses dalgaları tarafından yerinden oynatıldığı zaman eğilmektedir. Bu da karşı gelen sinir uçlarını aktive eden kimyasal bir tepkiyi tetiklemektedir. Bu sinir uçları daha sonra mesajı beynin işitme girdisini yorumlamadan sorumlu alanına aktarmaktadır.